WALLENSTAM: Wallenstam utökar sitt hållbarhetsengagemang

2023-02-10 08:15:00

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

I HS30 (Hållbart Stockholm 2030) samlas aktörer från bostadsutvecklingssektorn i en gemensam ambition att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och att ta social hållbarhet på än större allvar. RISE (Research Institutes of Sweden) koordinerar nätverket och kopplar forskning samt innovation till medlemmarnas arbete. Nätverket gör också gemensam sak i flera diskussioner gentemot kommuner och politik.

- Det känns väldigt positivt att vi nu har ett tydligt engagemang i nätverk/forum i båda regioner. Vi är sedan tidigare engagerade i Handslaget för cirkulärt byggande i Göteborg. Även organisatoriskt har vi som organisation en tydlig förankring i verksamheten genom hållbarhetsansvariga i respektive region, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Wallenstams hållbarhetsarbete i region Stockholm/Uppsala samordnas av Ida Niklasson som också är avdelningschef för projektutveckling i regionen. I region Göteborg har Henrik Svensson, projektutvecklare, motsvarande ansvar.
 

Cision