WALLENSTAM: Wallenstam publicerar årsredovisning för 2022

2023-03-23 14:00:00

En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till info@wallenstam.se, skrivatill Wallenstam AB, 401 84 GÖTEBORG, eller ringa på telefon 031-20 00 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2023 kl. 14.00 CET.

Cision