WALLENSTAM: Wallenstam överträffar sina klimatmål med råge

2023-03-21 08:35:00

- Det är en imponerande resa som hela bolaget bidragit till i arbetet med våra klimatmål. Vi har med gemensamma krafter gjort stora framsteg, något som vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet med våra nya mål som är satta i linje med Parisavtalet, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Minskningen av CO\2\-utsläppen i byggverksamheten blev 13,4 % per kvadratmeter. Ett resultat som är en effekt av klimatberäkningar i planeringsskedet, medvetna materialval, materialoptimeringar och återbruksprojekt.

CO\2\-utsläppen från energianvändningen i fastigheterna minskade med hela 28,7 % per kvadratmeter. Detta är en effekt av fler nyproducerade fastigheter, en ökad mängd solcellsinstallationer, modernisering av fjärrvärmecentraler och optimering av värmesystem.

- Minskningen av våra CO\2\-utsläpp känns helt fantastisk. Att ha mål ger resultat och verksamheten har gjort en strålande insats för att nå affärsplanens klimatmål. Ytterligare en fin förbättring är restavfallet i våra fastigheter som har minskat med 25,7 % per kvadratmeter under perioden. En positiv trend som vi vill fortsätta, säger Karin Mizgalski.

Det fjärde målet avser tjänsteresor som till största delen ska genomföras med elbil, tåg eller via fullt klimatkompenserad och biobränslebaserad flygresa. Majoriteten av alla tjänsteresor under 2022 genomfördes på ett klimatneutralt sätt. Bolaget har även elcyklar samt en bilpool bestående enbart av elbilar som kan användas vid tjänsteresor.

Cision