Wallenstam ökar vinsten

Publicerad 2013-11-06 08:12

Rapport Fastighetsbolagets resultat efter skatt ökar rejält i tredje kvartalet. Såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat pekar uppåt.

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett resultat efter skatt på 312 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (251). Resultatet per aktie uppgick till 1:80 kronor (1:50).

Hyresintäkterna uppgick till 396 miljoner kronor (383) och förvaltningsresultatet blev 131 miljoner kronor (109).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 69 miljoner kronor (91), medan värdeförändringar i derivat uppgick till 35 miljoner kronor (-124).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 92 kronor.