Wallenstam halverar vinsten

Publicerad 2008-08-06 09:32

Fastighetsbolaget Wallenstam mer än halverade vinsten under första halvåret i år. Orsaken är att fastighetsvärdena inte ökat lika mycket som i fjol.

Bolaget redovisar en vinst efter skatt på 198 miljoner kronor för det första halvåret i år. Motsvarande period i fjol var vinsten 431 miljoner kronor.

Hyresintäkterna ökade marginellt till 623 miljoner kronor jämfört med 622 miljoner kronor.

”Fastighetsvärdena har inte ökat i samma omfattning som motsvarande period föregående år, vilket medfört att resultatet är lägre”, skriver vd Hans Wallenstam i rapporten men konstaterar samtidigt att osäkra tider ger affärsmöjligheter och att Wallenstam är väl rustat för att agera och ta tillvara på dessa.