WALLENSTAM: Genomförda affärer, inflyttar och byggstarter under kvartal 3, 2021

2021-09-30 08:00:00
Det är projekt Kompositören i Rosendal i Uppsala som byggstartats under kvartalet, omfattande 185 stycken hyresrätter som planeras stå klara under 2023. Sammantaget har Wallenstam 2 219 lägenheter under produktion, efter att 152 hyresrätter har färdigställts och inflyttats under kvartalet i tre olika projekt:
  • 55 lägenheter i Söra Kvarter, Österåker. Projektet med totalt 305 lägenheter är nu helt färdigställt.
  • 20 lägenheter i Flanören, Rosendal i Uppsala. Projektet omfattar totalt 156 lägenheter.
  • 77 lägenheter i Kallebäcks Terrasser Kv. 11, Göteborg. Projektet omfattar totalt 270 lägenheter.

De 77 färdigställda lägenheterna i Kv. 11 i Kallebäcks Terrasser innebär att de första hyresgästerna nu har flyttat in i stadsutvecklingsprojektet där Wallenstam totalt kommer att bygga cirka 1 800 lägenheter och lokaler för kontor, skola, förskola och service. I dagsläget pågår byggnation av nära 1 100 lägenheter samt en kontorsfastighet i området.

Den 1 juli förvärvade Wallenstam via bolag tomträtten tillhörande fastigheten Göteborg Majorna 223:4, med adress Fiskhamnen 9 &16, till ett överenskommet fastighetsvärde om 41 Mkr.

Fastigheten Partille Manered 5:3 med adress Höghallsvägen 1A-1B, 3A-3-B, 5A-5B/Jonseredsvägen 4 har sålts genom bolag för ett överenskommet fastighetsvärde om 30,5 Mkr. Fastigheten omfattar 24 lägenheter och totalt drygt 1 300 kvm yta, och frånträddes den 1 juli.

Del av fastighet Härryda Mölnlycke 1:168 har sålts till Härryda kommun för 65 Mkr. Fastigheten utgörs av en gymnastik- och trampolinhall som Wallenstam har byggt i stadsutvecklingsprojektet Mölnlycke Fabriker. Frånträde av fastigheten, som efter fastighetsdelning heter Härryda Mölnlycke 1:170, skedde den 1 juli.

Den 1 september frånträddes två bostadsfastigheter i Uppsala med totalt cirka 250 lägenheter, Gränby 9:6 och Sala Backe 47:1. Fastigheterna har sålts genom bolag till Aberdeen Standard Investments Pan-Europeiska bostadsfond ASPER, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 12 juli 2021.

Cision