Lägre hyresintäkter för Wallenstam

Publicerad 2015-02-18 13:11

Rapport Driftsnetto och hyresintäkter sjönk för fastighetsbolaget Wallenstam i fjärde kvartalet.

Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 380 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (388).

Driftnettot blev 256 miljoner kronor (267) och förvaltningsresultatet uppgick till 129 miljoner (116).

De orealiserade värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 331 miljoner (404), medan de orealiserade värdeförändringarna på finansiella instrument -259 miljoner kronor (-9).

Efter skatt blev resultatet 398 miljoner kronor (363), vilket motsvarade 2:40 kronor per aktie (1:80).

En utdelning om 2:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2014 (2:00), samt en aktiesplit 2:1.