WALLENSTAM: FÖRVALTNINGSRESULTAT 259 MLN KR 4 KV (EST 257)

2023-02-08 13:05:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 627 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem analytikers estimat hade väntat 622 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 448 miljoner kronor mot förväntade 456 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 259 jämfört med förhandstipset på 257 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastigheter var -3,0 miljarder kronor jämfört med 2,2 miljarder kronor motsvarande period föregående år.

Efter skatt blev resultatet -1.801 miljoner kronor (2.067).

En utdelning om 0:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Här väntades 0:66 kronor per aktie. Utdelningen är oförändrad mot föregående år.Direkt-SE