WALLENSTAM: FÖRVALTNINGSRESULT 358 MLN KR 3 KV (EST 341) (NY)

2021-10-22 08:19:05

(Tillägg: flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 585 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av nio analytikers estimat hade väntat 580 miljoner kronor.

Hyresintäkterna i kvartalet ökade med 49 miljoner konor jämfört med motsvarande period i fjol. Av detta stod nyproduktion för 48 miljoner.

Driftöverskottet blev 462 miljoner kronor mot förväntade 458 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 358 jämfört med förhandstipset på 341 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastighet var 477 miljoner kronor jämfört med 187 motsvarande period föregående år. Orealiserad värdeförändring finansiella instrument uppgick till 105 miljoner (12).

Vd hans Wallenstam pekar i rapporten på det kraftigt stigande elpriserna.

"För Wallenstams del är det en styrka att vi är självförsörjande på förnybar energi. Naturligtvis kostar elen till våra fastigheter mer – men det får vi ju tillbaka med vår elproduktion", skriver vd:n.

Produktion av el har minskat med totalt 23 procent jämfört med föregående år till följd av mindre vind. Priset på el har däremot ökat och driftnettot stärkts jämfört med föregående år, konstaterar Wallenstam i rapporten.Direkt-SE