WALLENSTAM: FÖRVALTNINGSRESULT 358 MLN KR 3 KV (EST 341)

2021-10-22 08:05:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 585 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av nio analytikers estimat hade väntat 580 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 462 miljoner kronor mot förväntade 458 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 358 jämfört med förhandstipset på 341 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastighet var 477 miljoner kronor jämfört med 187 motsvarande period föregående år. Orealiserad värdeförändring finansiella instrument uppgick till 105 miljoner (12).Direkt-SE