WALLENSTAM: 2 720 nya skyltar för bättre avfallshantering

2023-03-09 08:15:00

Under de senaste åren har Wallenstam arbetat aktivt för att minska fastigheternas restavfall och förbättra möjligheterna för källsortering. Målet har varit en minskning med 10 % per kvadratmeter från och med 2019 till och med i år. Redan förra året resulterade utfallet i en minskning med hela 25,7 % per kvadratmeter. Nu tas nästa steg genom ett nytt och enhetligt skyltsystem för samtliga miljörum.
- Vi har haft en väldigt fin utveckling vad gäller minskningen av restavfall men vill fortsätta denna positiva trend. Med ett tydligare skyltsystem, som också finns på många andra platser i samhället, hoppas vi på en fortsatt fin utveckling i frågan tillsammans med våra hyresgäster, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef för Wallenstam.
Skyltarna, som hänvisar till respektive kärl för olika typer av avfall och återvinning, kommer att sättas upp under våren i samtliga Wallenstams fastigheter. I samtliga miljörum för bostäder monteras även en beskrivande informationsskylt som på svenska och engelska ger tydliga exempel på vad som ingår i respektive avfallskategori. På samma skylt finns också en QR-kod till sopor.nu för att reda ut eventuella frågetecken och skapa nya möjligheter till bättre avfallssortering.
 

Cision