Vostok delar ut

Publicerad 2012-08-15 09:09

Investmentbolaget Vostok Nafta har beslutat att skifta ut 242 miljoner dollar till ägarna.

Styrelsen för Vostok Nafta föreslår att 18:00 kronor per svenskt depåbevis ska skiftas ut till ägarna. Föreslaget innebär att totalt 242 miljoner dollar kommer att skiftas ut.

”Under de senaste månaderna har Vostok Nafta sålt de flesta av sina positioner i ryska börsnoterade aktier. Mot bakgrund av bristen på tydliga alternativa investeringar med en potential att generera den höga avkastning som Vostok Nafta strävar efter i alla sina investeringar, anser styrelsen att den likviditet som genererats från dessa försäljningar bäst hanteras genom att skifta ut den till aktieägarna”, motiveras förslaget.

Efter utskiftningen kommer Vostok Naftas portfölj huvudsakligen att bestå av fyra innehav: Tinkoff Credit Systems, Avito, Black Earth Farming och Rusforest.

Substansvärdet per aktie var vid andra kvartalets utgång 36:51 kronor.

Utskiftningen kommer att genomföras via en aktiesplit i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. En extra bolagsstämma ska hållas den 29 augusti.