Rapport Lastbilskoncernen levererar ett resultat som var klart högre än vad analytikerna förväntat sig. Även försäljningen var något högre än förväntningarna – men aktien förmår inte lyfta på börsen.

Volvos rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 10.247 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

Genomsnittet av tolv analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 9.592 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 11,1 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,4 procent.

Försäljningen uppgick till 92.282 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 92.195 miljoner kronor.

På en Stockholmsbörs som handlades med successiv dragning nedåt förmådde inte Volvoaktien stiga på fredagsförmiddagen trots en stark delårsrapport.

Orderingången ökar rejält

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det tredje kvartalet till 65.348 enheter, en uppgång med 26 procent från 51.955 fordon motsvarande period 2017.

Snittestimatet, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten, låg på en orderingång på 58.839 lastbilar under tredje kvartalet.

Volvos nettoorderingång på anläggningsmaskiner i division VCE steg med 22 procent till 16.342 maskiner (13.421) under det tredje kvartalet. Detta drevs framför allt av ökad orderingång i Kina och Europa, skriver Volvo i rapporten.

Ökningen för Volvo var 12 procent och 35 procent för SDLG.

Uppgången drevs framför allt av ökad orderingång i Kina och Europa. I Kina steg orderingången med 34 procent, framför allt tack vare en stark efterfrågan på hjullastare och grävmaskiner från SDLG.

I Europa steg orderingången med 53 procent med stöd av stora order på små maskiner från uthyrningsföretag. Orderingången på stora maskiner i Europa var 22 procent högre än mot-svarande period föregående år.

Flaskhalsar består

Volvo fortsätter att tillsammans med sina underleverantörer arbeta för att svara upp mot efterfrågan, korta leveranstiderna och öka leveransprecisionen till våra kunder.

”Mot bakgrund av den starka efterfrågan, räknar vi dock med att begränsningarna särskilt i den nordamerikanska leverantörskedjan kommer att kvarstå den närmaste tiden”, skriver Volvos vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.

Trots vissa kapacitetsbegränsningar levererade Volvo 14 procent fler lastbilar tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Lastbilsverksamheten förbättrade rörelseresultatet till 6,8 miljarder kronor (4,2) och rörelsemarginalen till 11,1 procent (8,5).

Finns lönsamhetsförbättringar att göra

Volvos tredje kvartal är det ”bästa tredje kvartalet hittills för koncernen”, men det betyder inte att bolaget har uppnått sin fulla potential.

Det skriver vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.

”Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Ett nyckelområde är att öka vår serviceaffär, och vårt arbete med att öka andelen servicekontrakt, effektiviteten i verkstäderna och servicekapaciteten ger bra resultat”, skriver han.

Tillsammans med växande fordonspopulationer och högt utnyttjande av flottorna, bidrog dessa ansträngningar till att serviceförsäljningen ökade med 7 procent under kvartalet, justerat för valuta.

Ser god efterfrågan även nästa år

Volvo räknar med att lastbilsmarknaden under 2019 kommer att uppgå till 300.000 fordon i Europa.

Bolaget skruvar samtidigt upp prognosen för innevarande år vad gäller den europeiska marknaden med 5.000 fordon till 315.000 stycken.

”Efterfrågan på marknaden förväntas vara på en god nivå även under 2019”, skriver Volvos vd Martin Lundstedt i rapporten.

Prognosen för marknaden i Nordamerika är 310.000 fordon.

Volvo räknar med att marknaderna för anläggningsmaskiner, VCE, kommer att växa något i Nordamerika.

Europa väntas vara ungefär på samma nivå som under 2018 medan de asiatiska marknaderna förväntas minska något.

Not: Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.