Rapport Volvo redovisar ett rejält försäljningslyft för det fjärde kvartalet. Orderingången föll men var ändå klart högre än analytikernas förhandstips. Lastbilstillverkaren slår dessutom till med en saftig extrautdelning som dock var något lägre än vad analytikerna hade väntat sig. 

Volvo redovisar ett rörelseresultat på 10.219 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 10.062 miljoner kronor enligt en sammanställning av 15 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 10,0 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,6 procent.

Det justerade rörelseresultat blev 10.060 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 10.062 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 102.378 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 94.548 miljoner kronor. Justerat för valutakursförändringar och avyttringen av UD Trucks var
ökningen 12%.

Orderingången faller 

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till 68.333 enheter, en nedgång med 16 procent från 86.069 fordon motsvarande period 2020.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 12 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 54.815 lastbilar under fjärde kvartalet.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 12 procent till 27.990 fordon medan leveranserna var 18 procent upp jämfört med fjärde kvartalet 2020.

För helåret steg Volvo Lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar till 16,5 procent (16,3) medan marknadsandelen på tunga batterielektriska lastbilar uppgick till 42,2 procent (39,8).

Orderingången i Nordamerika sjönk med 33 procent och leveranserna ökade med 29 procent.

Extra utdelning

Volvo föreslår en ordinarie utdelning om 6:50 kronor per aktie för helåret 2021 (6:00) och en extra utdelning om 6:50 kronor per aktie (18:50, varav 9:50 delades ut efter avyttringen av UD Trucks). Totalt föreslås därmed en utdelning om 13:00 kronor per aktie.

Analytikerna hade i snitt räknat med en ordinarie utdelning om 7:04 kronor per aktie och en extra utdelning om 7:42 kronor per aktie, alltså en total utdelning om 14:46 kronor per aktie, enligt Infront.

Spår fortsatta leveransstörningar

Volvo bedömer att den fortsättningsvis kommer att ha störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen.

Det skriver vd Martin Lundstedt i rapporten för det fjärde kvartalet 2021.

Volvo-chefen pekar på att situationen i den globala leveranskedjan för halvledare och andra komponenter är fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet.

”För närvarande sätter den globalt höga spridningen av covid-19 ytterligare press på den redan ansträngda leveranskedjan och produktionssystemet”, noterar han.