Aktie Volvo Cars globala försäljning mätt i antal bilar minskade med 21,5 procent i juli 2022 i jämförelse med samma månad året innan. Totalt såldes 44.664 bilar under månaden.

Försäljningen av helt elektriska bilmodeller utgjorde 3,5 procent av den totala försäljningen under månaden.

Recharge-modeller, där helt elektriska bilar ingår samt så kallade plug-in hybrider, stod för 21,5 procent av försäljningen under månaden.

”Julis försäljning fortsatte att påverkas av en ansträngd leverantörskedja som följt med från tidigare månader kopplat till covid-relaterade nedstängningar i Kina. Detta påverkade särskilt leveranserna av Recharge-bilar under månaden och förväntas fortsätta att påverka försäljningen under innevarande kvartal”, skriver bolaget.

Bland regionerna minskade försäljningen under juli i Europa med 29 procent och försäljningen i Kina steg 6,4 procent medan den i USA gick ned 41 procent.