Aktie Volvo Bussar har beslutat att stänga sin karossfabrik i Wroclaw, Polen, under första kvartalet 2024. Volvo har också undertecknat en avsiktsförklaring avseende en avyttring av anläggningen till Vargas Holding. Det framgår av ett pressmeddelande.

En avsättning för omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet negativt under första kvartalet 2023.

Åtgärden är del av att Volvo Bussar ändrar sin affärsmodell i Europa och kommer att tillämpa samma modell där som på flera andra marknader. Det innebär att Volvo Bussar kommer att fokusera sin produktion på chassier och tillsammans med externa påbyggare erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads- och linjetrafikbussar samt turistbussar i premiumsegmentet, heter det.

Implementeringen av den nya affärsmodellen förväntas tillfälligt påverka intäkterna i Europa negativt under övergångsperioden 2024 och 2025, skriver Volvo.

Förutom ovan nämnda avsättning för omstruktureringskostnader på cirka 1,3 miljarder kronor som påverkar rörelseresultatet under första kvartalet 2023, väntas den negativa kassaflödeseffekten uppgå till cirka 1,0 miljarder kronor, varav majoriteten kommer att påverka 2024. När övergången till den nya affärsmodellen är genomförd förväntas den europeiska bussverksamheten vara lönsam, heter det.

”Vår verksamhet i Europa har inte varit lönsam på flera år. Med den här affärsmodellen, som vi redan idag tillämpar framgångsrikt på många marknader, kommer vi att förbättra lönsamheten och säkra vår långsiktiga konkurrenskraft”, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.

Tillverkningen i Wroclaw planeras att fortsätta till och med det första kvartalet 2024.

Beslutet att avveckla produktionen av kompletta bussar kommer att påverka cirka 1.600 tjänster hos Volvo Bussar, varav runt 1.500 är baserade i Wroclaw. Information och dialog med berörda fackföreningar har inletts.

Enligt avsiktsförklaringen har Vargas Holding som ambition att erbjuda anställning för Volvoanställda efter det planerade förvärvet, några redan under tredje kvartalet 2023.

”Även om Vargas Holding verkar i en annan bransch, är möjligheten för dem att anställa vår erfarna personal i Wroclaw en nyckelfaktor för deras etablering och framtida expansion”, säger Anna Westerberg.

Volvo Bussars fabriker i Sverige och Brasilien som tillverkar chassier och tillverkningen av kompletta bussar i Mexiko och Nordamerika berörs inte av beslutet och kommer att fortsätta med produktionen som vanligt, är budskapet.