Rapport Volvos vinst var klart högre än vad analytikerna förväntat sig. Men orderingången blev en rejäl besvikelse med en tvåsiffrig procentnedgång medan analytikerna förväntat sig en uppgång. Lastbilskoncernen flaggar dessutom för fortsatta produktionsstörningar. 

Volvo redovisar ett rörelseresultat på 9.403 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 8.630 miljoner kronor enligt en sammanställning av 15 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 11,0 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,2 procent.

Försäljningen uppgick till 85.258 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 84.710 miljoner kronor.

Orderingången sjönk

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det tredje kvartalet 2021 till 51.118 enheter, en nedgång med 11 procent från 57.530 fordon motsvarande period 2020.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 11 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 59.123 lastbilar under tredje kvartalet.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 34 procent till 13.032 fordon medan leveranserna var 16 procent upp jämfört med tredje kvartalet 2020.

Volvo lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar i Europa minskade till och med september till 15,7 procent (16,0).

Orderingången i Nordamerika steg med 75 procent och leveranserna ökade med 67 procent.

Spår fortsatta störningar

Volvo uppger att läget i den globala leverantörskedjan för halvledare och andra komponenter är fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet.

Det skriver vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.

”Vi kommer därför att fortsätta ha störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen”, skriver han.

Tredje kvartalet påverkades av situationen i leverantörskedjan, vilket resulterade i produktionsstörningar och ökade kostnader.

”Vi levererade trots det ett justerat rörelseresultat på 9,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en marginal på 11,0 procent”, skriver Martin Lundstedt.

Efterfrågan på transporttjänsten beskrivs som bra och det råder en hög aktivitet i bygg- och anläggningssektorn, enligt Volvo-vd:n.