Aktie Volvokoncernen, Daimler, Iveco, OMV och Shell har avtalat om att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för införandet av vätgaslastbilar i stor skala i Europa under projektet H2Accelerate, framgår av ett pressmeddelande.

Projektet inom vätgas ska verka för möjliggörandet av en storskalig utrullning av vätgasdrivna lastbilar, skriver Volvo.

”Samtidigt som ett växande antal regeringar och företag ansluter sig till den gemensamma visionen om ett energisystem utan utsläpp, anser bolagen inom H2Accelerate att vätgas är ett nödvändigt bränsle för att fullständigt få bort koldioxid ur lastbilsektorn”, skriver Volvo.

Vätgasdrivna lastbilar förväntas skapa flera nya industrier, enligt bolagen. Det inkluderar vätgasproduktionsanläggningar, stora vätgasdistributionssystem, ett nätverk av tankstationer med hög kapacitet för flytande och gasformig vätgas och produktion av vätgasdrivna lastbilar.

Flera börsnoterade nordiska bolag har verksamhet i sektorn, bland annat Volvo-avknoppningen Powercell, som utvecklar bränsleceller och det norska Nel som utvecklar så kallade elektrolysörer för vätgasframställning. Andra bolag som utvecklar i olika delar av den framväxande näringskedjan är Cell Impact, Impact Coatings och Metacon.

”H2A-deltagarna anser att synkroniserade investeringar över hela sektorn under 2020-talet kommer att skapa förutsättningar för storskalig utbyggnad av de vätgasdrivna tunga transporter som krävs för att möta den europeiska ambitionen om nettonollutsläpp till år 2050”, skriver Volvo.

Uppskalningen, som kan ta upp till 10 år, förväntas börja med kunder som är villiga att tidigt ta steget över till vätgasbaserade lastbilar. Dessa flottor förväntas fungera i regionala kluster längs europeiska högkapacitetskorridorer med god infrastruktur för tankning. Under uppbyggnadsdecenniet kan dessa kluster gradvis sammankopplas för att bygga ett paneuropeiskt nätverk.