Rapport Volvos andra kvartal var klart bättre än väntat. Resultatet blev knappt 13,8 miljarder kr.

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 13.745 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12.525 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 11,6 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 11,6 procent.

Försäljningen uppgick till 118.943 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 108.084 miljoner kronor.

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det andra kvartalet 2022 till 53.388 enheter, en nedgång med 8 procent från 57.961 fordon motsvarande period 2021.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 48.179 lastbilar under andra kvartalet.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 25 procent till 26.595 fordon medan leveranserna var 27 procent upp jämfört med andra kvartalet 2021.

Orderingången i Nordamerika steg med 26 procent och leveranserna ökade med 53 procent.

 Lastbilstillverkaren Volvo upprepar sina prognoser för lastbilsmarknaderna i Europa, Nordamerika och Brasilien 2022.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

För Kina sänks prognosen för marknaden för tunga lastbilar till 700.000 fordon i år, från tidigare 880.000 fordon.

Marknadsprognosen för Europa såväl som i Nordamerika är fortfarande 300.000 registrerade tunga lastbilar 2022.

Volvo tillägger att marknadsprognoserna baseras på nuvarande visibilitet, vilken är låg. Osäkerheten är betydande på grund av svårighet att bedöma leveranskedjans kapacitet, den pågående covid-19-pandemin och kriget i Ukraina.

Lastbilar,
antal enheter

Marknad       Prognos       Prognos        Utfall
                 2022          2022          2021       
           (juli 2022)  (april 2022)                 
————————————————–
Europa         300.000       300.000       277.015     
Nordamerika    300.000       300.000       270.022      
Brasilien      100.000       100.000        98.331         
Kina, tunga    700.000       880.000     1.395.290
Indien, tunga  215.000       215.000       153.833  
————————————————–

Volvo menar ändå att orderingången inte är någon bra indikator för efterfrågan i marknaden, eftersom bolaget fortsätter att vara restriktivt i orderläggningen.

Det sade Volvos vd Martin Lundstedt vid tisdagens rapportkonferens.

”Bland kunderna är det en fortsatt hög aktivitetsnivå och efterfrågan är större än utbudet med en orderbok som är i stort sett full för 2022”, sade han.

Alla andra indikatorer, däribland aktiviteten i transportindustrin, är ”hälsosamma”, enligt Martin Lundstedt.

Orderingången på lastbilar sjönk med 8 procent under det andra kvartalet, jämfört med andra kvartal i fjol.

Martin Lundstedt påpekade att Volvo håller en hög ribba för att boka order, för att säkra kvaliteten på orderboken och möjligheten att anpassa priserna med tanke på den höga kostnadsinflationen.