Aktie Fordonstillverkaren Volvos styrelse föreslår att likviden från försäljningen av UD Trucks delas ut till aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Volvo kommer att kalla till en extra bolagsstämma för beslut i fråga om att ge utdelning om 9:50 kronor per aktie, motsvarande cirka 19 miljarder kronor, skriver bolaget.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 29 juni 2021.

”Styrelsen anser att Volvokoncernens förbättrade lönsamhet och förmåga att hantera lågkonjunkturer samt starka finansiella ställning möjliggör en utdelning av likviden från försäljningen av UD Trucks till aktieägarna”, säger Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg.

Volvo skriver vidare att koncernen även efter utdelningen står finansiellt stark med resurser att investera i framtidens teknologier och affärsmodeller som driver övergången till fossilfria transporter och ett mer hållbart samhälle.

Avstämningsdag för utdelningen, om den godkänns av stämman, föreslås till den 1 juli 2021.