Aktie Volvo Cars accelererar sin pågående transformation, med ökat fokus på kostnadsoptimering och resurseffektivitet. Detta innebär bland annat att omkring 1 300 tjänster i Sverige tas bort. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Företaget har lagt upp tydliga strategiska ambitioner för framtiden – att öka tillväxten och bli 100 procent elektrisk till 2030, samtidigt som man hela tiden minskar sitt totala CO2-avtryck. För att säkerställa att Volvo Cars levererar på dessa ambitioner tas nu nästa steg för att säkra en mer effektiv och hållbar kostnadsbas för framtiden”, skriver Volvo Cars.

Bolaget kommer också omstrukturera och förändra sitt arbetssätt i vissa delar av organisationen och påskynda arbetet med att öka effektiviteten.

Omkring 1 100 tjänster kommer att minskas vid den globala operativa enheten Volvo Personvagnar AB, och Volvo Cars har i dag förhandlat med facket och lagt ett varsel för detta antal tjänster till Arbetsförmedlingen.

De återstående 200 befattningarna kommer att identifieras efter en översyn av Volvo Cars olika legala enheter i Sverige. Ovanstående representerar cirka 6 procent av det totala antalet anställda i Sverige.

Företaget kommer dessutom att minska kostnaderna och öka effektiviteten i sin globala verksamhet under de kommande månaderna, inklusive en översyn och minskning av antalet konsulter och köpta tjänster.

”Den exakta utformningen och det specifika antalet reducerade tjänster kommer att fastställas under den kommande perioden, när den optimala organisationsstrukturen har fastställts och en översyn av alla enheter har genomförts. Detta kommer att ske i enlighet med relevanta lokala regelverk”, heter det.

Arbetare inom bolagets bilproduktion kommer inte att påverkas i detta skede.

”De kostnadsåtgärder vi vidtog förra året har börjat ge resultat inom några nyckelområden, så som materialkostnader”, kommenterar vd Jim Rowan

”Men det är tydligt att vi måste göra mer. Ekonomisk motvind, ökade råvarupriser och ökad konkurrens kommer sannolikt att förbli en utmaning för vår bransch under en tid.”