Notering Volvo Cars fastställer erbjudandepriset till 53 kronor per aktie inför sin notering på Stockholmsbörsen. Bolaget minskar också omfattningen på erbjudandet och skjuter fram noteringen en dag. 

Teckningskursen hamnar därmed i den nedersta delen av det tidigare angivna teckningsintervallet om 53-68 kronor per aktie.

Volvo Cars minskar omfattningen på erbjudandet, som nu kommer att tillföra en bruttolikvid om cirka 20 miljarder kronor, jämfört med tidigare bedömning om att det skulle omfatta 25 miljarder kronor.

Vidare uppger Volvo Cars att huvudägaren Geely Sweden beslutat att inte utnyttja sin rätt att utöka erbjudandet.

”Det ändrade erbjudandet innebär att 16,0 procent till 17,9 procent av aktierna kommer att handlas fritt (så kallad ‘free float’), och att tillräckligt med kapital kommer att tillföras för att finansiera Volvo Cars så kallade ‘fastest transformer’- strategi och för att uppnå Volvo Cars ambitioner för mitten av decenniet”, skriver bolaget.

Volvo Cars skriver också att det har fått ytterligare starkt stöd från en grupp stora institutionella ankarinvesterare, inklusive Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden samt Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt, Folksam och AMF, med indikativa investeringar om sammanlagt cirka 7,7 miljarder kronor.

De totala investeringarna från denna grupp av ankarinvesterare, tillsammans med åtagandena om 6,4 miljarder kronor från de tidigare kommunicerade cornerstone-investerarna, uppgår till cirka 14,1 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 71 procent av bruttolikviden från nyemissionen av stamaktier av serie B, uppger Volvo Cars.

”Det har dessutom varit ett överväldigande intresse från allmänheten i Sverige och Norden med över 90.000 anmälningar fram tills i dag”, skriver bolaget.

På grund av förändringarna kommer ett tilläggsprospekt publiceras senare i dag.  Dessutom förlängs anmälningsperioden en dag för allmänheten samt för institutionella investerare kommer att förlängas med en dag.

Investerare som redan har anmält sig för att förvärva
aktier i erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan fram till och med den 28 oktober 2021. 

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 29 oktober 2021, en dag senare än tidigare indikerat, för att möjliggöra den förlängda anmälningsperioden och återkallelseperioden, skriver Volvo Cars i ett pressmeddelande.