Rapport Biltillverkaren Volvo Cars har en orderbok som är mycket hög och ligger omkring rekordnivåer. Det sade bolagets finanschef Johan Ekdahl vid torsdagens rapportkonferens.

Bolaget anger inte storleken på sin orderbok, enligt finanschefen som dock tillade att den täcker en del av försäljningen för 2023.

”Det är bra med en stor orderbok, eftersom det betyder att efterfrågan är stark, men när vi nu ser förbättringar i produktionen så kommer orderboken att minska”, sade Johan Ekdahl.

John Hernander, bolagets ir-chef, uppgav att orderboken är av fortsatt bra kvalitet och att avbeställningarna inte ligger på någon onormal nivå.

Vad gäller investeringarna, capex, räknar Volvo Cars med att de kommer att öka de kommande åren.

”Capex väntas öka, men eftersom försäljningen också ökar så räknar jag inte med att capex som en relativ andel av försäljningen går upp så mycket”, sade Johan Ekdahl.

Ingen anledning att sänka elbilspriserna

Biltillverkaren Volvo Cars ser inget behov av att följa efter andra aktörer i marknaden som har sänkt priserna på elbilar. Det sade Volvo Cars vd Jim Rowan vid torsdagens rapportkonferens.

”Trots den höga inflationen och höga energikostnaderna är efterfrågan globalt på en hög nivå. Det bådar gott för vårt märke och våra priser. Vi har inga faktorer (”pressure point”) som tvingar oss att sänka priserna på kort sikt”, sade han.

Vidare uppgav han att förbeställningarna på bolagets nya elbil EX90, som lanserades i november 2022, har överträffat Volvo Cars interna mål.

Fortsatta utmaningar med råvarupriser och halvledare

Volvo Cars ser fortsatta utmaningar på kort sikt vad gäller råvarupriserna och halvledarsituationen. Det säger Volvo Cars finanschef Johan Ekdahl i en intervju med Nyhetsbyrån.

”Vi ser att det fortsätter, även om det har normaliserats ganska mycket. Det är framförallt det som har dragit ned marginalen för oss”, säger han.

Johan Ekdahl förklarar att råvarupriserna, framförallt litiumpriserna, är fortsatt väldigt höga. Här räknar bolaget med en gradvis förbättring under året.

Under det fjärde kvartalet uppgick Volvo Cars rörelsemarginal till 3,3 procent (4,6) och för helåret 2022 var marginalen 6,8 procent (7,2).

Bolagets mål till 2025 (”mid-decade”) är en ebit-marginal på 8-10 procent.

Kan marginalen förbättras under 2023?

”Vi kommenterar inte specifikt på marginalen 2023, men vi är helt övertygade om att vi kommer att nå vårt mål för mitten av decenniet om 8-10 procent”, säger Johan Ekdahl.

Hur ser du att det utvecklas under året?

”Vad gäller råmaterialpriser och halvledare så räknar vi med att den situationen blir bättre andra halvåret än under det första halvåret.”

För helåret 2023 spår också Volvo Cars en solid tvåsiffrig procentuell tillväxt i försäljningsvolymerna, men lägger in en brasklapp om att prognosen gäller förutsatt att det inte blir några större störningar i leverantörskedjan.

”Vi ser en fortsatt god efterfrågan och produktionssituationen håller gradvis på att normaliseras”, kommenterar Johan Ekdahl.

Volvo Cars avser vidare att öka antalet sålda elbilar ”ganska kraftigt” under 2023, enligt finanschefen. Andelen helt elektriska bilar för helåret 2023 väntas bli högre än under 2022, då den uppgick till 11 procent.

”Jämfört med fjärde kvartalets andel på 18 procent kanske det inte blir en direkt ökning, men det kommer att öka från 11-procentsnivån”, kommenterar han.

Han påpekar att lanseringen av den nya helt elektriska SUV:en, som ska ske under 2023, kommer att bidra till siffrorna 2023 men i större utsträckning under 2024, som blir första helåret på marknaden.