Notering Volvo Cars bekräftar nu att bolaget avser notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med detta görs en nyemission som beräknas inbringa en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor.

Potentiellt genomförs också en delförsäljning av aktier av huvudägarna. De institutionella investerarna AMF och Folksam innehar för närvarande 2,2 procent av aktierna i Volvo Cars genom preferensaktier. Efter noteringen avser AMF och Folksam att kvarstå som aktieägare i Volvo Cars genom innehav av noterade aktier.

Geely kommer att kvarstå som bolagets största aktieägare.

”Volvo Cars kommer därför att fortsätta att dra nytta av samarbete inom Geely-sfären som tillhandhåller värdefulla skalfördelar och marknadssynergier”, heter det i pressmeddelandet.

Första dag för handel beräknas vara under innevarande år. Ytterligare offentliggöranden om den tänkta noteringen görs när det är lämpligt, heter det.

Volvo Cars ambitioner för mitten av decenniet är en årlig försäljning om 1,2 miljoner bilar samt en ebit-marginal om 8-10 procent.

Vidare ska 50 procent av försäljningen utgöras av helt elektriska bilar och 50 procent av mjukvaruutvecklingen ske internt. Minskningen av koldioxitutsläppen per bil ska minska med 40 procent till 2025 med basår 2018. Vidare ska 50 procent av försäljningen ske via onlinekanaler.

Utdelningsnivåerna kommer att utvärderas årligen baserat på resultat efter skatt, finansiell ställning och investeringsbehov.

− Den här dagen är en viktig milstolpe för vårt bolag med offentliggörandet av avsikten att notera Volvo Cars på Nasdaq Stockholm. Den tänkta noteringen är starten på ett nytt kapitel för Volvo Cars och vi bjuder in svenska och internationella investerare att delta i vår framtida tillväxt och värdeskapande. Beslutet att gå vidare med en börsnotering kommer att bidra till att stärka vårt varumärke och påskynda vår omställning – mot fullständig elektrifiering, direkta kundrelationer och nästa nivå av säkerhet. Detta kommer att positionera bolaget för att kunna leverera fortsatt växande volymer, intäkter och lönsamhet, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i pressmeddelandet.