Volvo Car AB (publ): Volvo Cars tar fullt ägarskap av Zenseact

2022-12-31 13:00:00

Förvärvet av ytterligare 13,5 procent av aktierna i Zenseact är ett strategiskt steg till att äga mer av den mjukvara som driver nyckelfunktionalitet som ingår i framtida bilar och stöder Volvo Cars strategiska inriktning av att vara en ledare inom ny teknik.

Med denna transaktion förtydligar och förenklar Volvo Cars ägandet av Zenseacts ytterligare, vilket gör AD-mjukvaruföretaget till ett helägt dotterbolag till Volvo Cars. Zenseact kommer att fortsätta verka som ett fristående företag och leda utvecklingen av teknologin för säkerhet-, avancerad förarassistan och autonom körning för att introduceras först i Volvo- och Polestar-bilar.

De pågående samarbetsdiskussionerna mellan Zenseact och ECARX kommer att fortsätta som planerat.  Förvärvet av den återstående andelen i Zenseact slutfördes den 31 december.

Cision