Volvo Car AB (publ): Volvo Cars rapporterar försäljning för helåret 2022 - andelen helt elektriska bilar uppgick till 10,9 %

2023-01-05 09:00:00

Volvo Cars helårsförsäljning påverkades av utmaningar i leverantörskedjan, liksom av begränsningar i produktionen orsakade av komponentbrist och covid-19-relaterade nedstängningar i Kina. Trots detta var efterfrågan på Volvo Cars bilar fortsatt robust.

Under december månad sålde Volvo Cars 72 663 bilar, en ökning med 12,8 procent jämfört med samma månad förra året.

Andelen sålda Recharge-modeller, med både helt elektriska bilar och laddhybrider, uppgick till 43,8 procent under december 2022. Helt elektriska bilar stod för 20,1 procent av den totala globala försäljningen under december.

Antalet aktiva prenumerationer vid slutet av 2022 hade ökat med 49,0 procent jämfört med förra året. För helåret 2022 ökade antalet Volvobilar som sålts online med 17,0 procent jämfört med 2021. Denna tillväxt drevs av en ökande kundefterfrågan i kombination med ett breddat erbjudande i fler marknader.

I USA sålde Volvo Cars 102,038 bilar under året, en minskning med 16,5 procent jämfört 2021. I december sålde Volvo Cars 11 111 bilar i USA, en uppgång med 6,4 procent jämfört med samma månad förra året.

Försäljningen i Kina uppgick till 162 322, en minskning med 5,4 procent jämfört med 2021. I december sålde Volvo Cars 16 950 bilar i Kina, en uppgång med 15,8 procent jämfört med samma månad förra året.

I Europa minskade försäljningen med 15,7 procent jämfört med förra året, till 247 413 sålda bilar. I december sålde Volvo Cars 33 407 bilar i Europa, en uppgång med 17 procent jämfört med samma månad förra året.

Globalt var XC60 den mest sålda modellen för 2022, med 195 338 bilar (2021: 215 635). XC40 var den näst mest sålda modellen med 169 206 bilar (2021: 201 037), medan XC90 var den tredje mest sålda med 97 130 bilar (2021: 108 231).

Januari-
december
December
2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring

Europa 33 28 561 17,0% 247 413 293 471 -15,7%
407
Recharge 22 16 513 37,2% 135 714 130 557 3,9%
661
 - 12 13 259 -8,9% 90 024 113 986 -21,0%
Laddhybrid 082
 - Helt 10 3 254 225,1% 45 690 16 571 175,7%
elektrisk 579

Kina 16 14 642 15,8% 162 322 171 676 -5,4%
950
Recharge 1 933 1 610 20,1% 12 215 11 697 4,4%
 - 1 156 1 416 -18,4% 9 216 10 792 -14,6%
Laddhybrid
 - Helt 777 194 300,5% 2 999 905 231,4%
elektrisk

USA 11 10 440 6,4% 102 038 122 173 -16,5%
111
Recharge 3 202 2 977 7,6% 27 909 2 820 22,3%
 - 2 070 2 222 -6,8% 20 601 16 428 25,4%
Laddhybrid
 - Helt 1 132 755 49,9% 7 308 6 392 14,3%
elektrisk

Övriga 11 10,793 3,7% 103 348 111 373 -7,2%
195
Recharge 4,030 2 745 46,8% 29 514 24 142 22,3%
 - 1,930 2 179 -11,4% 18 762 22 283 -15,8%
Laddhybrid
 - Helt 2,100 566 271,0% 10 752 1 859 478,4%
elektrisk

Totalt 72 64 436 12,8% 615 121 698 693 -12,0%
663
Recharge 31 23 845 33,5% 205 352 189 216 8,5%
826
 - 17 19 076 -9,6% 138 603 163 489 -15,2%
Laddhybrid 238
 - Helt 14 4 769 205,9% 66 749 25 727 159,5%
elektrisk 588

Cision