Aktie Volvo bildar ett samriskbolag tillsammans med Daimler Trucks för storskalig produktion av bränsleceller. Det framgår av ett pressmeddelande.

Volvokoncernen kommer att förvärva 50 procent av samriskbolaget för cirka 0,6 miljarder euro, motsvarande cirka 6,5 miljarder kronor på skuldfri basis.

”Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera

bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden”, skriver bolaget.

Volvo och Daimler kommer att äga lika stora delar av samriskbolaget som kommer att drivas som oberoende och självständig enhet.

Företagens siktar på att serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller ska vara igång under andra halvan av det här decenniet.

Vidare skriver bolaget att samriskbolaget kommer att omfatta även andra ”applikationsområden, både inom fordonsområdet och utanför”. Inom alla övriga områden kommer dock de båda bolaget att fortsätta vara konkurrenter, heter det.

Ett slutgiltigt avtal väntas bli klart under det tredje kvartalet med slutförande av transaktionen innan utgången av 2020.

”Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort”, skriver Volvos vd Martin Lundstedt.