Aktie Investmentbolaget VNV Globals styrelse har beslutat att återköpa aktier. 

Syftet med återköpet är att skapa flexibiltet i bolagets möjlighet att återföra kapital till aktieägarna, främja en effektivare kapitalanvändning, samt att motverka en substansrabatt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma. Förvärv får ske av högst så många stamaktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget”, skriver VNV.