Rapport Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global, som förut hette Vostok New Ventures, uppgick till 5:34 dollar per aktie den 31 december.

Värdet kan jämföras med 6:01 dollar vid utgången av det tredje kvartalet.

Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -77,3 miljoner dollar (-213), huvudsakligen från omvärderingar i Voi (-56,7 miljoner) och Babylon (-16,1 miljoner).