Aktie VNV Globals portföljbolag Gett kommer att noteras på Nasdaq via ett så kallat SPAC-bolag. Transaktionen värderar Gett till cirka 1 miljard dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.

SPAC-bolaget i fråga är Rosecliff Acquisition Corp I.

Rosecliff kommer att tillföra upp till 253 miljoner dollar genom sin kassa givet att ingen av Rosecliffs befintliga aktieägare löser in aktier, och ytterligare 30 miljoner dollar, inklusive 4 miljoner dollar från VNV Global, kommer att tillföras genom en riktad nyemission till ett pris om 10 dollar per aktie.