Aktie VNV Global meddelar att teckningskursen blev 123 kronor per aktie i den riktade nyemission vars avsikt aviserades på torsdagskvällen.

Nyemission bestod av 9.685.000 aktier och tillför bolaget cirka 1,2 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerare i nyemissionen utgörs av existerande aktieägare och ett antal svenska och internationella institutioner, däribland Baillie Gifford, Consensus Asset Management, C WorldWide Asset Management, Nordea Asset Management, Skandia och Swedbank Robur.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och innebär en rabatt om cirka 5,1 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 18 november 2021 och 0,4 procent premium jämfört med bolagets rapporterade NAV den 30 september 2021.

Den nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,3 procent.