VNV GLOBAL: SUBSTANSVÄRDET PER AKTIE 10:22 USD DEN 31/3

2022-04-21 08:13:26

STOCKHOLM (Direkt) Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global, som förut hette Vostok New Ventures, uppgick till 10:22 dollar per aktie den 31 mars.

Substansvärdet per aktie i dollar minskade med 15,8 procent under kvartalet.

Resultatet för det första kvartalet uppgick till -222 miljoner dollar (23,7). Resultat per aktie var -1:92 dollar (0:24).Direkt-SE