VNV GLOBAL: PORFÖLJBOLAG FRÅNTRÄTT SAMGÅENDE MED ROSELCLIFF

2022-03-11 15:43:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) VNV Globals portföljbolag Gett och Rosecliff Acquisition Corp har ömsesidigt beslutat att avbryta det tidigare annonserande Spac-samgåendet med anledning av rådande marknadsförhållanden och en strategisk översyn av verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Gett meddelar samtidigt att man som del av den strategiska översynen lämnar den ryska transport- och leveransmarknaden. Ryssland utgör mindre än 14 procent av bolagets totala bruttovinst.

Gett lämnar också en verksamhetsuppdatering som innefattar preliminär omsättningstillväxt om 44 procent för det fjärde kvartalet 2021 och en ökning av operationell lönsamhet med fyra gånger för helåret 2021.

VNV Global uppger att man för närvarande utvärderar effekten av Getts beslut att förbli ett privat bolag, rådande marknadsförhållanden och dess utträde från den ryska marknaden i relation till VNV Globals bedömning av verkligt värde för sin investering.

"Resultatet av utvärdering kommer framgå i VNV Globals rapport för det första kvartalet 2022 alternativt meddelas separat om det bedöms nödvändigt", heter det.Direkt-SE