VIVESTO: VD FRANCOIS MARTELET SLUTAR (NY)

2022-06-13 20:16:27

(Tillägg: stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vivestos styrelse har överenskommit med bolagets vd Francois Martelet om att ömsesidigt avsluta hans anställning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Styrelsen konstaterar att bolaget inte har utvecklats i den takt som förväntats. Styrelsen anser att det är dags för ett nytt ledarskap och har därför kommit överens med Francois Martelet att han ska sluta. Vi bedömer att det kommer ge bolaget bättre förutsättningar att nå bolagets långsiktiga mål och skapa värde för aktieägarna", kommenterade Vivestos styrelseordförande Peter Zonabend i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt.

I enlighet med överenskommelsen kommer Francois Martelets anställning att avslutas den 21 juli 2022.

Processen för att rekrytera en ny vd har inletts.

Francois Martelet har varit vd för Vivesto, som förut hette Oasmia, sedan den 15 mars 2020.Direkt-SE