VIVESTO: RÖRELSERESULTATET BLEV -31,0 MLN KR I 4 KV

2023-02-23 08:11:41

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Vivesto, som förut hette Oasmia, redovisar ett rörelseresultat på -31,0 miljoner kronor (-2,1) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen hamnade på 0 miljoner kronor (9,6).

Resultatet efter skatt var -30,0 miljoner kronor (-2,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,2 miljoner kronor (-44,6) med likvida medel om 9,5 miljoner kronor (7,9) vid utgången av rapportperioden.

Förutom de likvida medlen har Vivesto kortfristiga placeringar om 133 miljoner kronor (89,3).

"Bolaget har under det gånga året jobbat hårt med att sänka kostnadsmassan vilket lett till avsevärt minskade personal- och operativa kostnader. Som en del i arbetat att fokusera vår verksamhet och uppnå god kostnadseffektivitet har vi genomfört vissa organisationsförändringar i tillägg till redan genomförda omfattande kostnadsbesparingar", skriver Erik Kinnman i vd-ordet av rapporten.

Apealea har via Inceptua hittills lanserat cancerläkemedlet i Tyskland och är på väg mot lansering i Storbritannien. Apealea utlicensierades för flera år sedan till Elevar som i sin tur har utsett Inceptua att hantera marknadslanderingen i Europa.

Vivesto fortsätter att utvärdera möjligheter med den veterinäronkologiska läkemedelskandidaten Paccal Vet.Direkt-SE