VIVESTO: PLANERAR KLINISK STUDIE MED PACCAL VET 2 H

2023-03-20 07:02:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vivesto, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, har beslutat att inleda klinisk utveckling av den veterinäronkologiska läkemedelskandidaten Paccal Vet (paklitaxel micellar).

Det framgår av ett pressmeddelande.

En klinisk effektstudie med Paccal Vet i hund inom cancerindikationerna hemangiosarkom och malignt melanom är planerad att starta under andra halvåret 2023.Direkt-SE