VIVESTO: APEALEA-PROJEKTET SKRIVS NED MED 180 MLN KR (OMS)

2023-03-27 06:04:49

(Omsändning: Skickades första gången på fredagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elevar, som innehar rättigheterna att kommersialisera Vivestos cancerprodukt Apealea, har informerat Vivesto om att bolaget avbryter arbetet att utveckla och kommersialisera Apealea. I stället arbetar Elevar för att överlåta sina rättigheter och skyldigheter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En överlåtelse kräver Vivestos samtycke och något sådant samtycke har ännu inte getts, men bolaget är öppet för att granska en begäran.

"En ny samarbetspartner skulle kunna ge nytt liv åt Apealea-projektet", sriver Erik Kinnman, vd på Vivesto.

Vivestos uppfattning är att lanseringen och försäljningen i Europa utvecklas långsammare än förväntat, delvis på grund av att Elevar enbart kunnat förse Inceptua med begränsad tillgång av Apealea, skriver bolaget.

Mot bakgrund av den ökade osäkerheten kring kommersialiseringen av Apealea har Vivesto beslutat att skriva ned projektet med preliminärt 180 miljoner kronor. Projektets värde uppgick till 229 miljoner kronor vid årsskiftet.

Därutöver kommer inventarier och annan utrustning att skrivas ned med 10 miljoner kronor.Direkt-SE