Aktie Den nuvarande styrelseledamoten Henrik Blomquist föreslås bli ordförande i Vitrolife. Det framgår av kallelsen till årsstämman.

Den nuvarande ordföranden Jón Sigurdsson föreslås omväljas till styrelseledamot.