Kommentar Fertilitetsbolaget föll brant efter tisdagens rapport men är fortfarande högt värderad. Långsiktigt lär dock kurstrenden vara uppåt men räkna med ytterligare fallhöjd innan det vänder.

Vitrolife som bolag är en succé och det går att framhäva de starka sidorna med lätthet. Den stabilt växande försäljningen som på årsbasis vuxit utan svacka sedan 2003, höga marginaler och stigande nettovinst, långsiktigt goda tillväxtchanser då befolkningen inte bara i väst utan nu även i tillväxtmarknadsländer som Kina skaffar barn allt senare i livet. Finanserna är dessutom starka.

Vitrolifes tillväxt under första kvartalet var fina 18 procent, men rensar vi för valutakursförändringar och förvärv steg intäkterna med endast 4 procent. Rörelsevinsten ökade 19 procent och rörelsemarginalen ligger på attraktiva 33 procent.

Enda problemet är att värderingen är mycket hög efter kursrusningen. Trots kursraset på 9 procent efter kvartalsrapporten är uppgången ändå 35 procent sedan årsskiftet. Fortsätter aktien ned en bit öppnar sig kanske ett långsiktigt läge, men just nu är Vitrolife dyrt.

Aktien handlas till 67 gånger det senast redovisade tolv månadernas vinst på 3 kr per aktie. Det är klart högre än de 45-50 i p/e-tal som Vitrolife haft tidigare år. Aktien var som högst värderad till hela 20 gånger årsförsäljningen, vilket är lite svindlande. Med det sagt måste kvalité få kosta, frågan är bara hur mycket.

De senaste tre åren har aktien stigit mer än intäkter och vinst och därmed har värderingen kommit upp. Nu kan Vitrolife via förvärv, samarbeten och nya produktlanseringar öka tillväxttakten framöver. Det krävs för att aktien inte ska fortsätta rasa under resten av året.

Marknaden växer enligt bolaget med måttliga 5-10 procent och aktiens värdering kräver att Vitrolife klarar minst det dubbla om året i många år till. Letar du efter ett tillväxtbolag på lång sikt är Vitrolife något du absolut ska ha på din radar och försöka snappa upp framöver. Försiktigare investerare avvaktar tills värderingen i vart fall kommer ned mot mer historiskt sett måttliga multiplar.

Om fem till tio år står aktien säkert mycket högre än nu, frågan är bara om inte värderingsballongen behöver pysa lite till innan nästa kursuppgång kommer.