Vitrolife AB (publ): Vitrolife genomför förändringar i bolagets ledning efter förvärvet av Igenomix

2021-12-01 13:00:00

Bolagets ledande befattningshavare kommer per den 1 januari 2022 att bestå av:

Thomas Axelsson, President and Chief Executive Officer
Group Functions:
Francisco Jiménez, SVP Strategy & Corporate Development
Karin Koritz Russberg, SVP HR & Sustainability
Carlos Simón, Chief Scientific Officer
Patrik Tolf, Chief Financial Officer
Business Areas:
Claus Bisgaard, SVP Vitrolife Technology
Ricardo Capella, SVP Igenomix
Maria Forss, SVP Vitrolife Consumables
Business Functions:
Rickard Ericsson, SVP Vitrolife Sales & Marketing
Francisco Rodriguez, SVP Igenomix Affiliates

Göteborg 1 december 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

Cision