VITEC: EBITA-RESULTATET BLEV 171 MLN KR 4 KV (EST 165)

2023-02-01 08:05:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Vitec redovisar ett ebita-resultat på 171 miljoner kronor (123) för det fjärde kvartalet 2022.

Väntat, enligt Pinpoints estimat, var ett ebita-resultat på 165 miljoner kronor.

Rörelseresultatet kom in på 106 miljoner kronor (70) och rörelsemarginalen blev 18 procent (17).

Nettoomsättningen uppgick till 578 miljoner kronor (533), mot Pinpoint-estimatet 533 miljoner kronor.

En utdelning om 2:28 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).

"Året avslutades även starkt då intäkterna för fjärde kvartalet ökade med hela 37 procent jämfört med ifjol samt att ebita-marginalen uppgick till 30 procent jämfört med 27 procent föregående år", säger vd Olle Backman.

Tillväxten samt marginalförstärkningen är effekter av både en stark organisk tillväxt om 11 procent samt tillskotten i form av fina vertikala mjukvarubolag via förvärv, fortsätter vd:n.

"Vi har även på ett ansvarsfullt sätt balanserat kostnadsökningar med prisjusteringar. Koncernens finansiella ställning är stark genom vårt internt genererade kassaflöde samt den riktade nyemissionen som genomfördes under november månad. Detta ger oss handlingskraft och goda förutsättningar för ytterligare förvärv", skriver Olle Backman.Direkt-SE