Aktie SAS vidtar åtgärder på grund av effekterna av coronaviruset och drar tillbaka sin helårsprognos. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Med tanke på den fortsatta osäkerheten kring utbrottet och dess inverkan på efterfrågan på resor, drar SAS tillbaka den guidning som gavs till marknaden 5 december 2019 för räkenskapsåret 2019/2020”, skriver SAS.

Den 5 december 2019 spådde SAS en rörelsemarginal före engångsposter om 3-5 procent för räkenskapsåret 2019/20. Så sent som förra veckan, den 26 februari, upprepades denna prognos men under förutsättning att coronautbrottet begränsas och att SAS kan återuppta normaliserad produktion före sommarsäsongen.

Nu skriver SAS att det är för tidigt att göra en rimlig bedömning av effekterna på bolagets verksamhet och finansiella utveckling och att det därför inte är möjligt att ge utförligare utsikter.

Som svar på den lägre efterfrågan till följd av corona, kommer SAS under de nästkommande två månaderna att minska kapaciteten på sträckor inom Europa och Skandinavien. Utöver de redan inställda flygningarna till/från Fastlandskina, kommer SAS även att ställa in flygningar till Hongkong från den 5 mars.

För att minska intäktsbortfallet av en minskad efterfrågan, kommer SAS att genomföra ett antal initiativ för att reducera kostnaderna. På kort sikt leder en reducerad kapacitet till lägre flygrelaterade kostnader som bränsle, flygplatsavgifter och andra avgifter. SAS genomför även andra åtgärder för att sänka kostnaderna, bland annat nedskärningar i administration och personalkostnader, anställningsstopp samt skjuta upp icke-kritiska projekt, marknadsföring och kampanjer.

”Åtgärder relaterade till personalkostnader kan innebära permitteringar, tjänstledighet, tidigarelagd pension eller andra initiativ”, heter det.