VIRUS: EU FÖRESLÅR NYTT SYSTEM FÖR INRESA FRÅN OMVÄRLDEN

2021-11-25 14:48:00

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen föreslog på torsdagen att EU-länderna bör skrota det nuvarande systemet med godkända länder i omvärlden för fri inresa till EU.

Inresa till EU från övriga länder i omvärlden, alltså länder med hög smittspridning, är i princip förbjuden för resenärer som inte betraktas som oundgängliga.

Ett nytt system bör i stället införas från den 1 mars som tillåter inresa för fullt vaccinerade resenärer oavsett var resan startade.

Det sade EU:s migrationsresenär Ylva Johansson vid en presskonferens.

Varje EU-land bestämmer själv reglerna för in- och utresa, men EU-länderna försöker samordna reglerna efter kommissionens rekommendationer.

Precis som för resande mellan EU-länder vill kommissionen ha en tidsgräns för giltigheten för full vaccinering. Den ska vara nio månader efter andra vaccindosen.

Tidsperioden förlängs vid en boosterspruta.

Detta gäller vaccin som är godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

För andra vaccinsorter, som dock är godkända av världshälsoorganisationen WHO, uppmanar kommissionen EU-länderna att tillåta inresa tillsammans med ett PCR-test.

Även personer som har haft covid och tillfrisknat bör släppas in med ett PCR-test.

Den nuvarande listan över länder med låg smittspridning, varifrån resenärer nu tillåts inresa till EU, består för närvarande av 20 länder.Direkt-SE