VIRUS: ANTALET FALL ÖKAR - FHM

2021-11-25 14:24:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Antalet fall av covid-19 ökar nu igen i Sverige.

Det sade Sara Byfors, enhetschef, vid Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens presskonferens om covid-19.

"Vi har en ökning av antalet fall", sade hon och tillade att risken för smittspridning dessutom ökar nu när vi går mot vintertider.

Hon sade att olika rekommendationer för testning av vaccinerade gör det svårt att avgöra hur mycket som handlar om en faktisk ökning, men att bedömningen är att antalet fall ökar.

Vaccinerade ska nu testa sig igen vid symtom och även stanna hemma om någon i hushållet har covid-19. Från den 1 december ska också vaccinationsbevis kunna krävas vid större sammankomster, alternativt att man vidtar andra åtgärder för att minska smittspridning.

Vidare har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag på remiss om allmänna råd för att undvika trängsel och minska risken för smittspridning.

Sara Byfors poängterade att det viktigaste nu är vaccineringar, som ger ett bra skydd. Det går "långsamt framåt", men takten måste öka inför vintern, sade hon.

Antalet nyinlagda på IVA är fortsatt lågt, liksom antalet avlidna. Antalet som vårdas utanför IVA har däremot ökat tydligt den senaste veckan.

Sara Byfors sade också att antalet fall ökat globalt, framför allt i Europa, och att även dödsfallen ökar igen.Direkt-SE