Vinstvarning sänker Poolia

Publicerad 2012-12-18 09:21

Nyheter Svag efterfrågan och lägre intäkter än beräknat i kombination med omstruktureringar resulterar i att Poolias rörelseresultat för fjärde kvartalet väsentligt skiljer sig från marknadens förväntan.

Det framgår av ett pressmeddelande.                             

För fjärde kvartalet bedömer bolaget att rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, kommer att uppgå till totalt cirka -25 till -30 miljoner kronor på koncernnivå. I omstruktureringskostnaderna ingår 10 miljoner kronor som inte är kassaflödespåverkande.

Det är framförallt Poolia Sverige som har en svag utveckling. I slutet på andra kvartalet startade bolaget ett besparings- och omstruktureringsprogram med syfte att minska kostnader och öka lönsamheten. Nu krävs ytterligare besparingar, inklusive personalneddragningar, framgår det.

Vid 09.20 var aktien ned med 9 procent till 10,30 kr.