Aktie Industrigruppen Volati kommer att rapportera nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om cirka 330 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019, vilket påverkar rörelseresultatet (ebit) negativt.

Det framgår av ett pressmeddelande där Volati samtidigt meddelar preliminära resultatsiffror för det tredje kvartalet.

Koncernens nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet preliminärt till 1.700 miljoner kronor (1.470) med ett ebita-resultat på 145 miljoner kronor (123), alltså före nedskrivningarna på 330 miljoner kronor.

Engångskostnaderna är icke kassaflödespåverkande och relaterade till affärsenheterna Me&i och Naturamed Pharma inom affärsområde Konsument.

”Som vi tidigare kommunicerat har vi under en period haft utmaningar i två affärsenheter inom affärsområde Konsument – Me&i och Naturamed Pharma. Båda affärsenheterna är lönsamma, men nedskrivningen återspeglar bedömningen att vinstutvecklingen på medellång sikt kommer att vara lägre än våra tidigare förväntningar. Vi arbetar med att vidta relevanta åtgärder och fortsätter att följa affärsenheterna nära”, säger Volatis vd Mårten Andersson.

Ebita-resultatet under helåret 2018 uppgick för Me&i till 11 miljoner kronor och för Naturamed Pharma till 29 miljoner kronor.

”Volati ser inga ytterligare nedskrivningsbehov i koncernen”, uppger bolaget.

De nya beloppen ovan, som är bolagsledningens bedömning, är preliminära och är inte granskade av bolagets revisor. De slutliga beloppen kommer att redovisas i kvartalsrapporten som offentliggörs den 24 oktober 2019.