Aktie Fertilitetslösningsbolaget Vitrolife bedömer att försäljningen inom region Asien kommer att minska med 30 procent i lokal valuta under det första kvartalet jämfört med samma period året innan. Detta som en följd av coronavirusets spridning.

Bolaget skriver att de allra flesta patienter som planerat att genomföra IVF-behandlingar under första kvartalet kommer att genomföra dessa vid ett senare tillfälle.

Försäljningen i region Asien uppgick till cirka 25 procent av koncernens försäljning under 2019.

”IVF-klinikerna i Kina, som i princip varit stängda sedan det kinesiska nyåret, har nu börjat ta emot patienter men tillströmningen av patienter är mycket låg varför Vitrolife bedömer att försäljningen i Kina kommer att vara väsentligt lägre än normalt även under återstående del av kvartalet”, skriver Vitrolifes vd Thomas Axelsson i pressmeddelandet.

Vidare skriver Vitrolife att övriga regioner inte kommer att påverkas materiellt i det första kvartalet.

Utifrån den information som finns för tillfället är det svårbedömt hur länge virusutbrottet kommer att påverka efterfrågan av IVF-behandlingar i och utanför Kina, uppger bolaget, och tillägger att det även är svårbedömt hur stor del av dessa patienter som IVF-klinikerna kommer att kunna behandla under året utifrån den tillgängliga kapaciteten.

Vitrolife bedömer att de långsiktiga marknadsutsikterna i allt väsentligt är oförändrade och bolaget räknar därför med en kontinuerligt expanderande marknad, som väntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig tid, heter det.