Aktie Danska vindkraftbolaget Vestas ger preliminära siffror för helåret 2021, med anledning av utmanande marknadsförhållanden. Leveransstörningar ledde till väsentliga kostnadsinflation och förseningar i projekt.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster väntas uppgå till 461 miljoner euro, motsvarande en marginal om 3,0 procent. Detta kan jämföras med bolagets guidning om 4 procent. Infronts snittprognos för justerad ebit-marginal uppgick till 4,1 procent enligt den senaste konsensusuppdateringen daterad 18 november.

”Detta beror på förseningar i installation av vissa onshore-projekt samt ökad kostnadsinflation, skriver Vestas.

Dessa faktorer fortsatte att påverka så kallade garantiprovisioner under fjärde kvartalet 2021, som ledde till ökade reparations- och uppgraderingskostnader. För helåret 2021 uppgick garantiprovisionerna till 4,4 procent av intäkterna.

Intäkterna för 2021 väntas uppgå till 15.587 miljoner euro, vilket är i linje med bolagets egna prognosintervall om 15,5-16,5 miljarder euro. Här låg Infronts konsensus på 16.065 miljoner euro.