Aktie Thule Group meddelar att den minskade efterfrågan från cykelhandlare kommer att påverka bolagets försäljning och resultat negativt fram till nästa cykelsäsong, våren 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

I halvårsrapporten den 21 juli meddelade Thule att den generella situationen hos cykelåterförsäljare då var obalanserad, med höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör i stora delar av låg- och mellanprissegmentet, samt att detta kunde påverka efterfrågan på Thule produkter.

”Denna situation har förstärkts ytterligare och cykelåterförsäljare i hela världen har markant minskat sina inköp jämfört med rekordåret 2021”, skriver Thule.

Långa ledtider har medfört att lageruppbyggnaden av cyklar och cykeltillbehör har fortsatt öka i butiksledet under det tredje kvartalet.

”Cykelhandlare världen runt har generellt, i nuvarande läge med mycket höga lager och en allmän oro bland konsumenter, valt att vara extremt återhållsamma med nya beställningar, vilket haft en större påverkan på Thule Groups försäljning än vi bedömde vid halvårsskiftet”, säger Magnus Welander, vd för Thule.

Thule bedömer att inbromsningen inom cykelbranschen är kortsiktig. Underliggande positiva cykeltrender med stora investeringar inom infrastruktur för både cykelpendling och cykel som fritidsaktivitet, samt konsumenters positiva syn på cykeln som färdmedel, kvarstår, heter det.

Cykelrelaterade produkter stod 2021 för nästan hälften av företagets omsättning, med generellt höga marginaler samt en ovanligt hög andel av andra halvårets omsättning. Det gör att den minskade försäljningen att påverka både omsättning och lönsamhet de närmsta nio månaderna, skriver Magnus Welander.

Thule kommer att hålla ett webbsänt möte klockan 10 i dag, måndag, för analytiker och investerare gällande ovan information.