Scen från spelet Overkills the Walking Dead.

Aktie (Uppdaterad) Starbreeze redan hårt prövade aktie störtdyker åter på börsen. Detta efter att spelutvecklaren vinstvarnat och slopat målet för ett positivt resultat nästa år.

Starbreeze mål om positivt ebitda-resultat för helåret 2019 kvarstår inte och ledningsgruppen har av styrelsen fått uppdraget att göra en översyn av verksamheten, samt att ta fram ett program för att sänka kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten. Det framgår av ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

”De initiala försäljningsintäkterna för spelet OVERKILL’s The Walking Dead är lägre än prognostiserat främst på grund av att andelen av försäljningen från lågprisländer som Kina och Ryssland är väsentligt högre än förutsett”, heter det i pressmeddelandet.

Starbreeze resultat för fjärde kvartalet 2018 påverkas negativt av att en licensavgift på 10 miljoner dollar från 505 Games för konsolversionen av OVERKILL’s The Walking Dead kommer att intäktsföras först efter perioden. Målet om positivt ebitda-resultat för det fjärde kvartalet kvarstår dock.

Bolaget har initierat ett program för att sänka kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten som är intern och extern spelutveckling. Åtgärderna förväntas ge betydande kostnadsbesparingar under 2019 jämfört med 2018 främst inom de områden som inte är kärnverksamhet.

Starbreeze aktie faller tungt i den inledande handeln. Några minuter efter börsöppning var nedgången 20 procent.